El Col·legi de Fisioterapeutes demana a Alboraia que actue contra un centre amb personal no qualificat

Els professionals demanen a l'Ajuntament que retire de manera cautelar tota la publicitat del centre que puga induir a confusió la ciutadania i que actue per a aturar de manera immediata les activitats notificades
21 octubre 2019 13:15h
El col·legi va conéixer la irregularitat després de rebre diverses queixes de ciutadans i de col·legiats. Imatge d'arxiu. / JJCM

VALÈNCIA (EP). El Col·legi de Fisioterapeutes de la Comunitat Valenciana (ICOFCV) ha posat en coneixement de l'Ajuntament d'Alboraia que en un centre d'acupuntura i teràpies naturals de la localitat, a l'empara d'una llicència municipal, s'estan oferint i publicitant serveis sanitaris propis dels fisioterapeutes per a persones i entitats que no estan emparades per la llei i que manquen de la capacitació necessària, la qual cosa comporta "greus i nefastes conseqüències per a la salut dels veïns que puguen acudir a ell".

En un comunicat, els fisioterapeutes han explicat que en eixe centre presta els seus serveis L.G.R.S., que es descriu com a terapeuta, podòleg i acupuntor, i que en ell s'ofereixen tractaments de rehabilitació com a tractament del dolor crònic, cervical, lumbar, inflamació, lesions, paràlisi facial, fasciïtis plantar, traumatismes i massatge terapèutic, entre d'altres.

Tots ells, han incidit, "actes amb finalitat sanitària propis de la fisioteràpia que estan sent prestats per qui no és fisioterapeuta i en un centre obert sense la corresponent llicència sanitària".

El col·legi, que va conéixer la irregularitat després de rebre diverses queixes de ciutadans i de col·legiats, ha recordat a l'Ajuntament d'Alboraia que d'acord amb la Llei de Salut de la Comunitat Valenciana correspon als municipis, en l'àmbit de les seues competències, imposar sancions per la comissió d'infraccions lleus i greus en aquest àmbit, així com adoptar les mesures especials que calguen.

En la mateixa línia, ha sol·licitat al consistori que comprove la informació facilitada i que actue "per a parar de manera immediata les activitats notificades i, si escau, que òbriga l'oportú expedient sancionador".

A més, l'ICOFCV ha requerit a l'Ajuntament que, com a mesura cautelar, "retire tota la publicitat del centre que puga induir a confusió a la ciutadania i que tinga l'ICOFCV com a interessat i part en l'expedient administratiu que puga derivar-se".

next