L'Ajuntament de València desestima el recurs de l'empresa organitzadora de les Paelles Universitàries

El festival es va celebrar a la Punta sense el vistiplau del consistori
26 abril 2019 17:49h
L'Ajuntament de València, a través de la Unitat d'Activitats, ha decidit desestimar el recurs de reposició interposat per l'empresa organitzadora de les Paelles Universitàries 2019. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. L'Ajuntament de València, a través de la Unitat d'Activitats, ha decidit desestimar el recurs de reposició interposat per l'empresa organitzadora de les Paelles Universitàries 2019 contra la decisió del consistori de no autoritzar la celebració de l'esdeveniment a la Punta –encara que finalment sí que es va celebrar en la data prevista– i, a més, ha inadmés la declaració responsable presentada per l'organització.

Així consta en la proposta de resolució, a la qual ha tingut accés Europa Press, davant el recurs presentat per l'empresa contra la decisió del consistori de denegar l'autorització sol·licitada per a l'esdeveniment arran dels informes tècnics presentats.

Segons es va informar en el seu moment, la mercantil va presentar la sol·licitud el 12 de març però no va concretar la documentació fins al dia 8 del mes següent, quatre dies abans de l'esdeveniment, al qual l'Ajuntament no va accedir pels informes de la Secció Tècnica del Servei d'Activitats i de la Unitat de Prevenció i Protecció Civil del Servei de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències.

No obstant això, l'organització del festival de paelles va obrir les seues portes en el dia previst en assegurar que complia "els requisits legals necessaris" per a l'esdeveniment, –amb l'assistència d'unes 25.000 persones–, i després d'haver presentat una declaració responsable sobre instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables amb un certificat d'Organisme de Certificació Administrativa (OCA).

En la desestimació del recurs, el consistori confirma la motivació de la resolució contrària a l'autorització per la deficiència detectada en no produir-se l'execució d'un nou accés al recinte Multiespai la Punta per la previsió de produir una alteració urbanística i ambiental i perquè no es podia canviar per a això l'ús d'un sòl protegit amb un mecanisme d'especial protecció.

Així mateix, afig que l'expedient no constava l'aportació de l'auditoria acústica en matèria de protecció acústica malgrat la proximitat veïnal i estant previst un concert de rock; perquè no estava aportada a l'expedient l'autorització de l'ens ferroviari Adif, per la qual cosa "no es podia acceptar 'condicionada' qualsevol omissió referida a un hipotètic risc produït pel pas dels trens que usen la citada infraestructura viària, perquè el tantes vegades citat principi precautori impedeix una visió en el control de l'activitat en qüestió que passada per alt un risc possible de conseqüències lesives i irremeiables per al públic jove assistent".

I sobre la declaració responsable, conclou que si es va sol·licitar una autorització "pels importants interessos públics en joc", "no cal argüir en via de recurs que la via competent per a l'obtenció del títol habilitant és la de declaració responsable", per l'exigència marcada per la llei en el nombre d'assistents i pels requisits establits pel reglament que s'han de complir, com el fet que es presente davant el consistori amb un mes d'antelació.

next