Aprofitem el Sol a l’Escola?

/
4 febrer 2019 06:00h

Des de La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció ens hem adreçat a la Conselleria d’Educació per exposar-li les següents raons:

1. Som el país del Sol i pràcticament podríem autoabastir-nos d’energia amb esta font renovable, gratuïta, repartida i no contaminant, l’única que tenim de sobra al PV.

2. Ja s’ha derogat el lamentable decret de l’impost al Sol que dificultava i va tallar bruscament el creixement d’aquesta font d’energia a Espanya.

3. Les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa resulten ja més econòmiques que l’electricitat convencional i s’amortitzen en pocs anys amb l’electricitat que estalvien.

4. Resulten molt més ecològiques perquè sols originen residus, i pocs, en els processos de fabricació i retirada, i poden durar sense problemes 25 anys, més uns quants més amb la potència lleugerament disminuïda. A diferència de les fonts convencionals, que contaminen en totes les etapes i especialment durant el seu funcionament: les nuclears generen residus radioactius que seran perillosos durant segles i les tèrmiques emeten CO2 que provoca calfament global.

5. A més, el tema de l’energia és transversal i s’estudia en diferents cursos de primària i secundària.

6. I als centres educatius els vindria molt bé una instal·lació fotovoltaica que, sense costar-los res, els estalviara una part significativa del seu consum elèctric i els aprofitara per motivar i ensenyar als alumnes.

Per tot això, hem proposat a la Conselleria d’Educació que realitze una campanya d’aprofitament de l’energia solar als centres públics que bàsicament constaria dels següents apartats

A) Oferir a cada centre de Primària, Secundària i FP la possibilitat d’instal·lar una minicentral fotovoltaica d’1 kw de potència (4 plaques, inversor-regulador, cablejat i suport). La gestió i despesa aniria a càrrec de Conselleria i el centre sols hauria d’aportar 8 m2 de superfície de sostre o terrassa lliures i ben assolellats per fer la instal·lació, i comprometre’s a cuidar-la i aprofitar-la didàcticament.

B) Oferir a cada Facultat i Escola Universitària la possibilitat d’instal·lar una minicentral fotovoltaica de 5 kw (tenen un consum major i en són menys). Suggerim eixes potències perquè aporten menys energia de la que consumixen els centres i pràcticament no abocaran res a la xarxa, que no ho paga ni ho descompta de la consumida. Així se simplifica tot, no es regala res a l’empresa elèctrica (potser en estiu i vacances un poquet) i quasi tota l’electricitat fotovoltaica s’aprofita i estalvia despesa al centre.

Seria millor l’autoconsum de balanç net, amb plaques suficients per produir tanta energia com es consumix, injectant la sobrant durant el dia a la xarxa i descomptant-la de l’agafada per la nit, procurant el balanç zero. Però això necessita una inversió major i encara no està legalitzat a Espanya, per l’excessiva influència de les elèctriques, a diferència d’altres països com Alemanya on, amb un 30% menys d’energia solar, tenen ja 8 vegades més plaques solars instal·lades...

C) La Conselleria pressuposta enguany 200.000€ per sufragar aquestes instal·lacions, cadascuna de les quals pot costar al voltant de 1.000 € (la d’1kw) i 4.000 € (la de 5kw), encara que traient-ho a concurs provincial o comarcal podrien abaratir-se més.

Repartint-ho per igual, es podrien fer unes 100 instal·lacions en centres de Primària, Secundària i FP, i altres 25 en les Universitats. Aquestes instal·lacions, al preu actual total de l’electricitat, permeten estalvis d’uns 300 i 1500€/any, respectivament, de manera que s’amortitzen en uns 3 anys i al centre educatiu li estalviarien eixos diners cada any, durant més de 25 anys.

Per tant, fins a 125 centres es beneficiarien del projecte. I també la Conselleria per promoure-lo, la societat per estalviar diners i contaminació, el sector per ser potenciat i el medi ambient per rebre menys residus.

No és molt de pressupost i pensem que pot assumir-ho tot la Conselleria d’Educació. Això no obstant, si hi ha problemes pot fer-ho a mitges amb la Conselleria d’Economia Sostenible o/i la de Medi Ambient, que també els pertoca i podrien implicar-se solidàriament en el projecte. Fins i tot seria factible accedir a fons europeus destinats a la reducció d’emissions de gasos hivernacle o als projectes demostratius de renovables o als de creació de llocs de treball. Si el finançament extern endarrerix el projecte, seria preferible deixar-lo per a la convocatòria del pròxim any.

D) Paral·lelament o posteriorment se faria en els centres una campanya transversal sobre l’estalvi energètic i les renovables, fent-los arribar un dossier sobre el tema.

Nosaltres quedem a disposició de la Conselleria per resoldre qualsevol dubte o consulta i ens oferim a col·laborar gratuïtament en la redacció del projecte i el dossier o les fitxes didàctiques.

ReB-EeA PD: En realitat, la inversió en cada centre és tan minúscula, rendible, ecològica, didàctica i demostrativa, que podrien fer-la els mateixos centres sense ajuda de la Conselleria. I segurament comptarien amb l’ajuda de les seues AMPA...

next