El capitalisme: un sistema en fallida

21 abril 2018 01:00h

El sistema de producció capitalista apareix tan vinculat al tipus de democràcia existent, poc satisfactòria per a molts, que resulta bastant difícil afirmar que no pot haver altra alternativa a la realitat present. Doncs bé, el sociòleg Wolgang Streetk, a un llibre recentment publicat pel la Institució Alfons el Magnànim, intenta demostrar que el sistema capitalisme està en fallida, ja que ha esgotat les seues possibilitats i no pot trobar nous salvavides per continuar existint. He de dir que en encetar la lectura d’aquest llibre, el qual porta el títol Com acabarà el capitalisme? Assaig sobre un sistema en fallida, el plantejament em recordava de nou les velles prediccions doctrinals del marxisme ortodox. A mesura, però, que he anat llegint el text he pogut valorar que és quelcom diferent.

Per situar al lector d’aquest breu comentari, cal dir que l’anàlisi no ens situa en l’economicisme tradicional ni preveu un canvi de signe socialista, més aviat ens planteja interrogants sobre el postcapitalisme, una mena d’interregne i no en la millor de les utopies. L’autor, en tant que sociòleg, examina la profunditat de la crisi actual, centrada en la supeditació de la política i la democràcia als mercats i l’economia i proposa recuperar per a l’economia allò social i no a l’invers. A les pàgines del llibre, en les diferents treballs o parts que el composen, podem anar observant fenòmens que tenim a la vista tots els dies, com ara el cas del creixement de les desigualtats, la pobresa, les limitacions a les llibertats... Streck ens porta a les causes, a les contradiccions i a les disfuncions del sistema i, òbviament, a la crisi de confiança dels ciutadans envers les institucions.

No està, doncs, de menys, en un temps en el qual des de tots els poders existents es remarca l’existència i inevitabilitat del capitalisme com a sistema social, polític i econòmic. La fallida de les experiències d’allò que es presentava com a societat socialista, i que alguns definíem com a “capitalisme d’estat”, deixa desorientada la gent d’esquerra, alhora que l’empenta del neoliberalisme ens ha portat a una situació de resignació i submissió als poders econòmics, on cadascú ha de buscar el seu profit.

Bona iniciativa ha estat editar aquesta mena de llibre, destinat, sens dubte, sols a la lectura d’una minoria de resistents, entre els quals em vull ubicar. Enmig de la manca de reflexió, de pensar en quelcom més enllà d’allò dels titulars de les informacions banals, mediocres i superficials, trobar papers amb continguts, siguen discutibles o fins i tot equivocats, es un símptoma d’higiene mental i que pot ajudar a acostar la política a objectius o, tanmateix, a ideals justos i amb possibilitats. Una lectura interessant i que et fa pensar.

next