Mocions per a demanar el Camí del Xúquer

20 novembre 2017 01:00h

La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció, Xúquer Viu i l'Associació Muntanyeta dels Sants-Acció Ecologista Agró hem presentat mocions demanant el Camí del Xúquer als ajuntaments de Cullera, Fortaleny, Sueca, Riola, Polinyà, Albalat, Algemesí, Alzira, Carcaixent, Benimuslem, Alberic, la Pobla, Vilanova de Castelló, Beneixida, Gavarda, Càrcer, Cotes, Antella i Sumacàrcer.

El Xúquer dóna nom i vida a la Ribera, i també a l'Horta de València i l'Albufera, a les quals envia part de les seues aigües per a beure, conrear i mantindre ecosistemes. Té ja tants pantans, assuts i canalitzacions, tantes extraccions, que està esgotat i de vegades es queda sense cabal en algun tram, situació cada volta més freqüent pel calfament climàtic. I els actuals pobladors de les riberes, molt més beneficiats pel riu que perjudicats, seguixen veient-lo amb recel i vivint d'esquenes a ell.

Per això els ecologistes veiem necessari protegir-lo i acostar-lo als pobles amb un Camí del Xúquer que facilite la visita lúdica, didàctica i tranquil·la, a peu o en bici; un camí que aniria des de Cullera fins a Sumacàrcer, i viceversa, passant per la majoria de pobles riberencs i a prop de la resta de municipis de la comarca i d'altres comarques, gràcies a les estacions de ferrocarril que intercepten el recorregut.

Encara hi ha més avantatges perquè acostar el riu als pobles i la mar amb el Camí del Xúquer afavorirà l'ús del transport ecològic i saludable, i també l'entrada del turisme verd des de la costa massificada i insostenible fins als pobles de l'interior, fomentant així l'economia local i comarcal, que bona falta fa.

El Camí del Xúquer, apegat al riu o prop d'ell, consta d'uns 50 km aproximadament. Els plànols topogràfics, en DIN-A3, poden vore's a la web: www.lariberaenbici.net Articles → Camí del Xúquer ; on el Camí és el traç de color blau fosc o morat, com el títol dels mapes.

El 90% el constituïxen els camins, motes i malecons existents; només cal senyalitzar-los. Sols queden per fer o condicionar aquests 3 trams curts (assenyalats als plànols amb traç discontinu):

Alzira-Albalat: Cal connectar amb un carril bici o camí rural el Parc Fluvial d'Alzira amb el pont de la CV-512, abans d'Albalat, que seran uns 4 km aproximadament.

Alberic: Cal fer un carril bici o voral més ample en el tram del pont sobre el Xúquer, prop d'Alberic, en la carretera CV-545, de menys d'1 km.

Gavarda: CaI ampliar el voral o fer un carril bici entre el pont de ferro i el poble vell de Gavarda, uns 0'5 km.

Per tant, uns 45 km del Camí del Xúquer ja estan fets i sols cal senyalitzar-los bé; els altres 5 km necessiten ser construïts (amb 2 metres d'amplària és suficient) o simplement es poden ampliar els vorals de les carreters existents (fins a 1 metre). El cost i l'impacte ambiental resulten insignificants comparats amb els d'AVEs i autovies, infraestructures que indubtablement ja ens sobren.

L'escrit que s'ha entregat als 19 ajuntaments de l'itinerari sol·licita que assumisquen el Camí del Xúquer i demanen a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori la correcta senyalització dels trams existents i la realització dels 3 trams necessaris per a completar-lo.

Volem que el Camí del Xúquer es faça realitat durant aquesta legislatura.

next