El Camí del Xúquer

23 octubre 2017 01:00h

El riu Xúquer dóna vida i nom a una comarca valenciana tan típica i agradable com és la Ribera del Xúquer, bressol de la taronja i la paella, dos grans plaers gastronòmics. I encara més perquè també dóna part de les seues aigües a l'Horta de València i a l'Albufera, una llacuna molt important per a la biodiversitat d'aquest cantó de la Mediterrània.

No obstant això, per les perilloses inundacions amb què de tant en tant assola la comarca, els antics pobladors l'anomenaren "el Devastador", que és el que vol dir el seu nom. Encara que, sovint, la devastació ocorre més per edificar en les vores inundables que per culpa del mateix riu.

Abans, quan la gent no tenia xalets pertot arreu i les aigües del Xúquer baixaven netes i cabaloses, els riberencs nedaven en ell, a la vora dels pobles. Ara, amb tants pantans, assuts, canalitzacions i amb el calfament global, el riu està dèbil i esgotat, fins al punt que de vegades es queda sense una gota d'aigua en algun tram, cabal zero.

S'ha invertit totalment la relació de forces, però els actuals pobladors de les seues riberes, deutors seus encara, seguixen veient-lo amb recel i viuen d'esquenes a ell. I això que ara ja, amb les depuradores en marxa, les seues aigües baixen quasi ben depurades i no fan males olors ni a penes provoquen mortaldats de peixos i fauna aquàtica.

Per això, La Ribera en Bici veiem necessari acostar el riu als pobles, amb un Camí del Xúquer que facilite la visita lúdica i tranquil·la, a peu o en bici. Un camí que aniria des de Cullera fins a Sumacàrcer, i viceversa, passant per Sueca, Alzira, Carcaixent, etc.

El Camí del Xúquer, apegat o prop del riu, consta d'uns 50 km, aproximadament. El 90% serien els camins, motes i malecons actuals, que només caldria senyalitzar. Queda per connectar el tram mínim existent entre el Parc Fluvial d'Alzira i el pont de la CV-512 prop d'Albalat, un escàs 10%, de cost i impacte insignificant comparat amb el d'AVEs i autovies.

La proposta, amb els corresponents plànols topogràfics, anem a presentar-la a Alzira aquest dissabte, amb un passeig en bici que eixirà de la plaça Major, a les 10 hores, i rodarà per les vores del poble i del Xúquer. Al mateix temps reivindicarem el cabal ecològic, net i suficient, que el riu necessita per mantindre els ecosistemes aquàtics i de ribera que l'acompanyen des de les muntanyes fins la desembocadura.

Xúquer Viu també ho ha assumit i participa en l'acte, que serà al costat del recentment inaugurat monument al Xúquer.

next