Volem ciutats 30

27 juliol 2017 01:00h

Fa uns dies criticàvem el Consorci Ribera-Valldigna i, per extensió, tots els ajuntaments que el composen, perquè volen fer un nou abocador en la comarca sense aplicar, pràcticament, les 4R, la qual cosa no resoldrà el problema dels residus sinó que l'agreujarà. I, avui, felicitem l'Ajuntament d'Alzira per deixar part del carrer Hort dels Frares per a vianants i ciclistes i també per remodelar part de Pérez Galdós eixamplant les voreres i plantant-ne fleixos (no en cabien alguns més?), de manera que el carrer s'ha quedat molt bonic. 

No es pot comparar com queda ara de com estava abans, tot deixat i dominat pels cotxes. De fet, aquesta forma d'humanitzar i reverdir el paisatge urbà haurà d'exportar-se a la resta de barris, perquè no es pot quedar sols al centre, als perifèrics també cal. I jo ho demane ja al carrer Felip II, per on entren els xiquets al CP Garcia Lorca...

I també és bo que es limite la velocitat màxima als 30 km/h al carrer de Pérez Galdós, cosa que esperem que es faça extensiva prompte a tota la ciutat perquè, evitant els 50 o 60 km/h de velocitat punta intraurbana, s'aconseguixen millores tan importants com les que assenyalen des de l'Aliança de Ciutats 30:

-> El nombre i la gravetat dels accidents es redueixen considerablement. A 30 km/h, un vianant atropellat té més del 90% de possibilitats de sobreviure. En aquells municipis de la xarxa en els quals s'ha reduït la velocitat, els accidents greus han disminuït un 80%. 

-> El soroll del trànsit a 30 km/h es redueix considerablement.

-> Es millora la qualitat de l'aire, ja que s'emeten menys gasos, la qual cosa contribueix a una millora general de la salut, de manera que s'ajuda a mitigar el canvi climàtic.

-> A més, garanteix un flux de trànsit constant amb menys embussos i congestions i aconseguix que caminar, passejar amb bici o utilitzar el transport públic siguen activitats més agradables.

-> La correcta introducció d'àrees 30 pot ajudar a reduir considerablement el nombre de semàfors i de senyals de trànsit, la qual cosa implica un important estalvi per als municipis.

-> Es redueix l'actual ús abusiu dels autos, de manera que es redueixen tots els greus problemes que aquests provoquen sobre la salut, el medi ambient i el confort urbà.

Contràriament al que alguns poden creure, reduir la velocitat màxima a 30 km/h no suposarà quasi retràs perquè la velocitat mitjana en les nostres ciutats és de l'ordre dels 25 km/h. I tampoc resulta utòpic perquè ja hi ha moltes que ho han fet, en part o totalment, per exemple l'Alcúdia, sense anar més lluny, o Pontevedra, Irun, Ansoain...

I, amb les crítiques desaforades que sens dubte llançaran alguns, passarà com quan prohibiren fumar en espais tancats: al principi, diran poc menys que el cel s'enfonsarà sobre els nostres caps i, després, a poc a poc, s'aniran apaivagant i tots veuran que vivim millor amb menys velocitat, menys autos i més arbres. És el que ha passat en altres ciutats, algunes grans i properes...

next