Els treballs de pilota, vela llatina, pesca tradicional, xurreria i bunyoleria s'incorporen al catàleg d'oficis artesans

El reconeixement dels treballs que giren al voltant del món de la pilota s'emmarquen dins de l'estratègia per a declarar Bé d'Interés Cultural l'esport valencià
3 abril 2019 13:38h
El reconeixement engloba tots els fabricants de pilotes, didals, guants i planxetes per a la protecció de les mans. / DIARI LA VEU

VALÈNCIA. El Centre d'Artesania, depenent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, reconeixerà com a artesans quatre nous oficis tradicionals valencians. Es tracta dels oficis d'artesà de la pilota valenciana, de la vela llatina, de la pesca tradicional i de l'ofici de bunyoler i xurrer.

La Comissió d'Artesania ha aprovat el primer tràmit per a la incorporació d'aquests oficis en el Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana.

Per sol·licitud de la Direcció General de l'Esport de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'incorporarà l'ofici d'artesà de la pilota valenciana englobant "tant els fabricants de les diverses modalitats de pilota existents per a la pràctica d'aquest esport com els fabricants de didals, guants i planxetes per a la protecció de les mans i tots aquells elements relacionats amb la pràctica de la pilota valenciana".

Aquests oficis formen part de l'essència d'aquest esport i són una mostra de la cultura i tradició artesanal valenciana. La decisió es fonamenta també en la consideració de la pilota com a Bé d'Interés Cultural immaterial.

Al mateix temps, s'incorporen els oficis d'artesà de la pesca tradicional i d'artesà la vela llatina, molt vinculats a les activitats tradicionals de l'Albufera de València.

Aquestes pràctiques són també reconegudes com a Bé Cultural Immaterial mitjançant el Decret 164/2016, de 4 de novembre, del Consell amb l'objectiu, entre d'altres, de vetlar pel normal desenvolupament i la pervivència d'aquesta manifestació cultural, així com tutelar la conservació dels seus valors tradicionals i la seua transmissió a les generacions futures.

Així, l'artesà de la pesca tradicional és l'ofici que agrupa els fabricants d'arts de pesca tradicional, com ara xarxes (tir pla i de tresmall, paraderes i de cel), arts amb hams (canya, palangres, guillem, canyetes) nanses (mornell, monot, mona, mornells, gàngul, etc) i d'altres (molinada, rall, gamber, etcètera.).

Per la seua banda, l'ofici d'artesà de la vela llatina és el que agrupa els constructors de barques per a la navegació a vela llatina en els seus diferents formats i dimensions, incloent-hi ferramentes, oficis i tècniques associades, com ara calafats, mestres d'aixa o fusters de ribera i els fabricants de veles.

L'organisme artesà reconeixerà també l'ofici de bunyoler i xurrer. L'elaboració de xurros i bunyols forma part de la tradició gastronòmica valenciana.

Els oficis de bunyoler i xurrer seran inclosos al Repertori d'Oficis Artesans Valencians en atenció a les demandes rebudes per persones dedicades a l'elaboració d'aquests productes.

També s'ha considerat el caràcter tradicional i artesanal d'aquesta feina, així com la presència de bunyoleries i xurreries en la pràctica totalitat de les festes populars i tradicionals del territori valencià.

next