Quines causes t'eximeixen de ser membre d'una mesa electoral?

La Junta Electoral és l'òrgan que regula i concedeix les dispenses a les persones triades per a integrar una mesa electoral
29 març 2019 17:40h
Cadascuna de les meses electorals està conformada per un president i dos vocals. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA. Els sorteigs per a estar en una mesa electoral en les eleccions autonòmiques i generals del 28 d'abril se celebraran del 30 de març al 3 d'abril, amb la peculiaritat que resultar triat ara no impedeix poder tornar a formar part d'una mesa en les eleccions municipals i europees del 26 de maig.

El 28 d'abril hi haurà un total de 6.044 meses electorals, cadascuna d'elles integrades per un president i dos vocals elegits per sorteig. És obligació de les persones triades acudir a les meses i es considera delicte electoral no presentar-se el dia de les eleccions o abandonar el càrrec, cosa que suposa incórrer en pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Amb tot, hi ha alguns motius que justifiquen no acudir el dia de les votacions a la mesa. Les persones designades per a estar en una mesa disposaran de set dies des de la notificació per a al·legar davant la Junta Electoral de Zona corresponent una causa justificada i documentada que els impedisca acceptar el càrrec.

Hi ha una sèrie de causes personals, familiars i professionals regulades per a demanar el relleu en aquest càrrec, com ara haver format part d'una mesa electoral almenys tres vegades en els últims deu anys, estar embarassada a partir de sis mesos o de baixa maternal, la previsió d'una operació quirúrgica o ser mare d'un bebé de fins a nou mesos.

Altres causes regulades són ser metge, sanitari o bomber i estar de guàrdia eixe dia sempre que la substitució siga difícil el dia de les eleccions o ser directors de mitjans de comunicació d'informació general i caps dels serveis informatius que hagen de cobrir la jornada electoral.

Les principals excuses que se solen al·legar són la celebració de la primera comunió d'un familiar de primer grau –si és un nebot, no serveix–, tindre entre 65 i 70 anys o haver contractat un viatge amb anterioritat a la data en què es va celebrar el sorteig per a designar els integrants de les taules.

Els membres de les meses electorals cobraran una dieta de 65 euros i gaudiran d'un permís retribuït durant el dia de la votació, si és laborable, i una reducció de cinc hores en la seua jornada de treball del dia després de les eleccions si treballen per compte alié o són personal funcionari.

next