Banc Sabadell guanya 654 milions d'euros fins al tercer trimestre

La direcció de l'entitat assegura que manté l'objectiu d'arribar als 800 milions d'euros de beneficis en 2017
/ Alacant
27 octubre 2017 01:00h
Imatge de l\'edifici que el Banc Sabadell té a Alacant, on s\'ubica la seu social de l\'entitat.

El grup Banc Sabadell va obtindre un benefici net de 653,8 milions d'euros fins a setembre, un 1,1% més que el setembre del 2016 i el 4,2% més a tipus de canvi constant de les divises. La direcció de l'entitat presidida per Josep Oliu, i amb seu social a Alacant des del 5 d'octubre, assegura que manté la previsió d'arribar als 800 milions d'euros de beneficis en el tancament d'aquest exercici del 2017. El manteniment d'aquesta previsió es fa d'acord amb la bona marxa de les línies més rellevants del compte de resultats, com el marge d'interessos, que fins a setembre es va situar en 2.877,8 milions d'euros, amb una disminució del 0,5% en relació amb el setembre de l'any passat, un increment de l'1,8% a tipus de canvi constant i un marge brut que va aportar 4.583,1 milions d'euros, el 7,3% més i el 9,3% en termes constants.

Tot i la caiguda del marge d'interessos en els primers nou mesos de l'any, aquesta línia del compte de resultats manté una tendència de millora que s'ha traduït en un marge de 940,9 milions en el tercer trimestre, amb un augment del 5% a tipus constants i en termes comparables, assegura l'entitat. 

Les dotacions per a cobrir insolvències i altres deterioraments d'actius han ascendit fins a setembre a 1.967,8 milions d'euros, cosa que suposa 854,3 milions d'euros més que els nou primers mesos de l'any passat: el 76,72% més. 

El banc explica que els beneficis extraordinaris obtinguts en els resultats d'operacions financeres (ROF), més les plusvàlues de les transaccions de Sabadell United Bank i reassegurament de BanSabadell Vida, s'han destinat íntegrament a dotacions extraordinàries. 

La ratio de cobertura d'actius problemàtics en setembre era del 52,8% i se situa fins al 51,5% en cas d'excloure l'impacte de les clàusules sòl, després d'un intens ritme en pla d'evacuació d'actius problemàtics amb un ingrés de 1.700 milions d'euros, amb una mitjana de plusvàlues del 2,6% únicament en el tercer trimestre. Entre setembre del 2016 i setembre del 2017, la reducció dels actius problemàtics puja fins als 2.316 milions d'euros. 

La ratio de morositat manté la seua tendència a la baixa i en setembre s'ha situat en el 5,40%, que puja fins al 6,9% sense el banc britànic TSB. El primer semestre, la taxa de morositat estava situada en el 5,62%. 

Solvència i dividend

La posició de solvència de Banc Sabadell s'ha situat en una ratio del 13% proforma en termes CET 1 fully loaded, amb una aportació de 30 punts bàsics més després de la venda de plataforma hotelera HI Partners i de la participació d'IberiaPark. 

El consell d'administració es va reunir aquest dijous 26 d'octubre i va acordar la distribució d'un dividend a compte dels resultats de l'exercici del 2017 per un import de 0,02 euros bruts per acció, que s'abonaran el 29 de desembre. 

next