El govern espanyol aprova destituir el govern català i assumir les competències de la Generalitat

El president Mariano Rajoy diu que "no se suspén l'autogovern sinó que es recupera la legalitat" i anuncia la convocatòria d'eleccions en un màxim de 6 mesos
21 octubre 2017 01:00h

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dissabte que assumirà directament el poder de dissoldre el Parlament de Catalunya un cop l'article 155 de la Constitució siga aprovat pel Senat. Aíxí ho ha indicat Rajoy en la compareixença que ha tingut davant dels mitjans de comunicació després de la finalització del Consell de Ministres extraordinari d'aquest matí en el qual es preparava l'aplicació de l'article 155 per a Catalunya. Rajoy ha explicat en aquesta roda de premsa que els objectius de l'aplicació d'aquest article són "tornar a la legalitat; recuperar la normalitat i la convivència a Catalunya; continuar amb la recuperació econòmica, i celebrar eleccions". 

"La primera mesura que adoptarà el govern espanyol està íntimament relacionada amb l'objectiu que hi haja eleccions", ha dit Rajoy, afirmant que "la facultat de dissoldre el parlament, si així ho decideix el Senat, passa al president del govern" espanyol. El president espanyol ha dit que haurà de "convocar eleccions en un termini màxim de sis mesos". "Però la meua voluntat és fer-ho tan aviat com hi haja normalitat institucional, que és un dels objectius del futur", ha matisat. "Celebrar eleccions és l'objectiu que vol la majoria", ha dit Rajoy, que ha assegurat que així vol imposar "el sentit comú".

Rajoy ha anunciat "el cessament del president, el vicepresident i els consellers de la Generalitat". A més, ha dit que les seues funcions, d'acord amb l'activació del 155, correspondran "als òrgans o autoritats que designe" el govern espanyol. "En principi la idea és que siguen els ministeris els que assumisquen aquesta responsabilitat", ha dit Rajoy.

Segons Rajoy, en el marge de temps entre l'anunci de l'activació del 155 i la seua aprovació al Senat, el president Puigdemont no pot evitar la intervenció. Per al president espanyol, l'única manera que s'ature l'aplicació del 155 és que el Senat vote en contra de la mateixa.

El president espanyol ha dit que la intervenció també afectarà el funcionament del Parlament de Catalunya, que veurà restringides les seues competències sotmeses al Senat. Rajoy ha anunciat que la presidència de la cambra catalana no podrà proposar "candidat a la presidència de la Generalitat" ni impulsar el debat d'investidura. "El control serà assignat al Senat", ha dit Rajoy.

D'altra banda, preguntat sobre la intervenció dels mitjans públics de comunicació catalans, com TV3, Rajoy ha assegurat que les responsabilitats que fins ara tenia la Generalitat "les assumiran els nous gestors".

Principals mesures que implica l'aplicació del 155

1. Cessament de Puigdemont i del seu govern

La primera mesura és el cessament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident i tot el seu govern i la seua substitució en l’exercici de totes les funcions. Serien substituïts pels “òrgans o autoritats que cree, a tal efecte, el govern de la nació”. S’han d'afegir els càrrecs de confiança designats pels consellers, tot i que l’executiu de Rajoy assegura que “es preservarà l’escalafó de l’administració”. El president espanyol, Mariano Rajoy, assumeix les seues competències. La principal és que li permet dissoldre el Parlament de Catalunya i convocar eleccions autonòmiques. Segons el document, ho farà en un termini màxim de sis mesos. Això no implica necessàriament que les eleccions tinguen lloc dins del termini d’aquests sis mesos, perquè segons ha explicat la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaria, en una reunió amb els mitjans, s’hi poden afegir els 54 dies que marca la LOREG entre la convocatòria de les eleccions i la seua celebració.

2. Cessament de qualsevol treballador de l’Administració

L'acord del govern espanyol per a intervenir la Generalitat permet el "nomenament, cessament o la substitució temporal" de "qualsevol autoritat, càrrec públic i personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya" així com també de "qualsevol organisme, ens o entitat vinculat o dependent de la mateixa i del seu sector públic empresarial". A més, l'aplicació del 155 diu que, en cas d'incompliment de les instruccions de les noves autoritats, es podrien obrir "responsabilitats disciplinàries" contra els treballadors sense impedir, també, possibles responsabilitats "patrimonials, comptables o penals". D'altra banda, se sotmet a un "règim de comunicació o autorització prèvia" tota actuació de l'Administració de la Generalitat, de manera que es declaren "nuls els actes, actuacions o resolucions que s'adopten sense aquest requisit".

3. Veto al Parlament

L’aplicació del 155 suposarà també la limitació de les funcions del Parlament de Catalunya, que haurà de sotmetre totes les seues iniciatives i esmenes a un control previ d’una “autoritat” designada pel govern espanyol, que les podrà vetar i suspendre’n tota la tramitació. El procediment obliga la Mesa a remetre-li totes les proposicions de llei, propostes de reforma de l’Estatut, propostes de reforma del Reglament, esmenes, propostes de resolució o disposicions normatives “perquè manifeste, en un termini de 30 dies, la seua conformitat o no a la tramitació”. A més, l’aplicació del 155 implica que “no es podran sotmetre a debat i votació” les iniciatives i esmenes “mentre l’autoritat que es designe no haja expressament atorgat la seua conformitat”. Si les denega, “quedaran suspesos tots els tràmits parlamentaris subsegüents”. A més, les propostes de resolució del Parlament i les declaracions institucionals “no es podran dirigir a les autoritats designades” per a l’aplicació del 155 i sempre “hauran de ser conformes a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia i a les resolucions del Tribunal Constitucional”. La viceprsidenta del govern espanyol ha assegurat en un brieffing amb la premsa que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, igual que la resta dels diputats podran continuar actuant com a diputats.

4. Control dels Mossos

El document preveu que el control dels Mossos l'assumisca directament un "òrgan o autoritat creat o designat" pel govern espanyol que donarà "instruccions directes i d'obligat compliment als membres de la Policia de la Generalitat de Catalunya". A més, "en cas que siga necessari", els ministres autoritzen que els Mossos siguen "substituïts per efectius" de la policia espanyola, que podrà ser "desplegada" a Catalunya. L'acord també preveu que "en cas d'incompliment" de les ordres "es podrà procedir a la seua exigència" i demanar "responsabilitats patrimonials, comptables, penals o de qualsevol altre tipus".

5. Control dels mitjans públics

Una altra de les àrees afectades per la intervenció són els mitjans públics. L’executiu espanyol vol assumir les funcions de la Generalitat en aquesta àrea per a “garantir una informació veraç, objectiva i equilibrada, el pluralisme polític, social, cultural i amb l’equilibri territorial” des del “respecte als valors i principis continguts a la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya". L’assumpció de les competències dels mitjans públics anirà acompanyat també d'aquelled que tenen a veure amb les telecomunicacions i els serveis digitals, així com les funcions de la Generalitat sobre tecnologies de la informació i en particular les del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació i del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya.

6. Control de les finances

L’acord també estableix que el govern espanyol adoptarà mesures de control de les finances per a “garantir que els ingressos que han de recaptar o rebre” a l’administració catalana “no es destinen a activitats o finalitats vinculades o relacionades amb el procés secessionista”. També per a garantir “la prestació de serveis públics essencials, l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera”.

7. Blindatge de “l’autoritat” estatal

El mecanisme estableix també un blindatge de l’autoritat estatal que desplegarà el 155 i substituirà el govern català. Es “prohibeix” qualsevol acord, disposició, resolució o conveni administratiu “que contravinga les mesures” del 155. Aquesta autoritat podrà elaborar directrius, instruccions i protocols perquè l’Administració execute les mesures adoptades “en defensa i respecte de l’ordre constitucional”. A més, no es podran tramitar expedients sancionadors contra els funcionaris que acaten aquestes ordres, mentre que l’incompliment suposarà el “trasllat al Ministeri Fiscal” per a l’exigència de “responsabilitat penal”.

8. Modificació dels departaments

L’acord del Consell de Ministres també faculta l’organisme o autoritat que es faça càrrec de la gestió de Catalunya a modificar els departaments de la Generalitat de Catalunya, així com les estructures orgàniques, ens i entitats vinculades o dependents de la Generalitat de Catalunya. Disposarà de “potestat d’organització, creació, modificació i extinció d’aquells organismes i entitats públiques creades o autoritzades per llei".

9. Modificació de les mesures sobre la marxa

Segons l'escrit del govern espanyol, les mesures estaran en vigor fins a la celebració d'unes eleccions autonòmiques, però mentrestant el govern espanyol té la possibilitat de plantejar al Senat les "modificacions o actualitzacions" que considere oportunes. 

next