59.000 persones són ateses actualment pel sistema de dependència

Des de juliol del 2015 s’ha procedit a la resolució dels expedients i a la incorporació de 32.283 beneficiaris nous
/ València
21 octubre 2017 01:00h
S’ha dissenyat un nou sistema de valoracions per tal d’agilitzar els processos, a més de comptar amb més funcionaris i haver aplicat el pagament de la retroactivitat i a hereus

El sistema d'atenció a la dependència del País Valencià atén actualment un total de 58.957 persones a través d'algun tipus de servei o prestació econòmica, segons es desprén de l'informe mensual que la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives elabora mensualment.

Des de gener d'enguany, el departament que dirigeix Mónica Oltra ha rebut un total de 17.891 noves sol·licituds i ha realitzat un total de 13.497 valoracions, segons detalla la Generalitat en un comunicat. A més, durant els primers nou mesos de l'exercici, Igualtat ha resolt un total de 10.138 expedients, 921 d'ells al llarg del passat mes de setembre. Pel que fa al cost de les prestacions econòmiques, la Generalitat ha abonat en el que va d'any un total de 163,4 milions d'euros en concepte de nòmines ordinàries mensuals, endarreriments, retroactivitat i pagaments a hereus de persones ja mortes. L'import de la nòmina de setembre ascendeix a 15,1 milions.

Des de la Conselleria destaquen que des de l'inici de l'actual legislatura al juliol del 2015 s'han incorporat un total de 32.283 nous beneficiaris al sistema de dependència. Aquesta "agilització" en la resolució d'expedients i en la incorporació de nous beneficiaris respon al pla d'impuls dissenyat el 2016 per a reduir la llista de persones per atendre, fins a 45.000 fa dos anys. Actualment, és d'un total de 30.077 persones. També s'ha produït un increment en el nombre de sol·licituds presentades, ja que Igualtat ha rebut des de gener un total de 17.891 noves sol·licituds, 2.414 solament durant el mes de setembre. Aquesta quantitat quadruplica les rebudes durant el mateix període de temps de l'any passat.

Nou sistema de valoracions

D'altra banda, el nou sistema de valoracions implantat ha permés realitzar entre gener i octubre d'enguany un total de 13.497 valoracions. Setembre ha sigut el mes amb més valoracions realitzades: 2.100, i aquestes s'han duplicat respecte al mateix període del 2014, mentre que l'increment en comparació a l'any passat ha sigut del 62,6%. De les 58.957 persones en situació de dependència incloses en el sistema, el 46% reben atenció especialitzada a través de serveis residencials, centres de dia, habitatges tutelats, centres d'atenció primerenca, Centres de Rehabilitació i Integració Social (CRIS) o a través d'una prestació econòmica vinculada a servei residencial o de centre de dia. La resta rep una prestació econòmica per cuidador no professional, tal com el sol·licitant, la seua família i el treballador social acorden com a millor recurs per a la situació personal del demandant.

Des de la Conselleria d'Igualtat destaquen els canvis implantats des del 2015 en el model d'atenció a la dependència, amb més funcionaris i el pagament de la retroactivitat i a hereus en els primers cinc dies de cada mes. Aquests avanços han sigut avalats per l'Informe de l'Observatori de Dependència publicat per l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, que al febrer d'enguany va situar el País Valencià com el tercer territori on més va avançar el sistema d'atenció a la dependència el 2016.

next