El Constitucional suspèn el ple on Puigdemont podria haver declarat la independència

Els magistrats atenen així la petició d'ampara sol·licitada pel Partit Socialista de Catalunya
/ València
5 octubre 2017 01:00h

El ple del Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat suspendre cautelarment l’acord de la Mesa del Parlament per a la celebració d’un ple on ha de comparèixer el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per a explicar com s’aplicarà el resultat del referèndum de l’1-O. Ho fa atenent el recurs d’ampara presentat pel Partit Socilista de Catalunya (PSC), que alerta els magistrats que durant el ple "es pretén procedir a la declaració formal d’independència" i que la convocatòria del ple suposa "ignorar expressament la suspensió acordada" de les lleis del referèndum i de transitorietat. En previsió que el ple se celebre igualment, el TC declara "radicalment nul i sense valor ni cap efecte qualsevol acte, resolució, acord o via de fer que contravinga la suspensió acordada". A més, acorda notificar personalment la suspensió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa, i els adverteix de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal", en què poden incórrer si no atenen la suspensió.

Els magistrats han decidit aplicar l’article 56.6 de la Llei Orgànica del TC i suspendre la convocatòria del ple de dilluns adduint la "urgència excepcional" que recull aquest article. Ho justifiquen pel fet que el ple "produiria un perjudici d’impossible o de molt difícil reparació" que, en el cas que no se suspengués cautelarment, "faria perdre la finalitat del recurs d’ampara" del PSC.

Concretament, l’article 56.6 de la Llei del TC permet que "en supòsits d’urgència excepcional, l’adopció de la suspensió i de les mesures cautelars i provisionals podrà efectuar-se en el moment de l’admissió a tràmit" d’un recurs, com és el cas del del PSC. 

A més, consideren que el recurs d’ampara del PSC té "especial transcendència constitucional" perquè l’acord de la Mesa que convoca el ple pot afectar "el dret dels ciutadans de Catalunya a participar en afers públics a través dels seus representants". També perquè "la qüestió plantejada pot afectar l’aplicació i general eficàcia de la Constitució, alhora que es traca d’una qüestió jurídica de repercussió social rellevant i general que té conseqüències polítiques generals".

Ara, el Parlament, el Govern de la Generalitat i la Fiscalia podran impugnar aquesta decisió en el transcurs de cinc dies.

Notificació a Forcadell

Els magistrats acorden notificar personalment la suspensió a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i als membres de la Mesa, i els adverteixen "del seu deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que supose ignorar o eludir la suspensió acordada". En aquest sentit, els adverteixen de les "eventuals responsabilitats, inclosa la penal, en les que poden incórrer si no atenen" aquesta suspensió. 

Demana informació al Parlament

Els magistrats acompanyen la suspensió d’un acord per "requerir amb caràcter urgent al Parlament, a través de la seua presidenta, perquè en un termini que no exedisca deu dies emeta certificació o fotocòpia adverada de les actuacions". 

El recurs del PSC

El recurs es basa en una suposada vulneració de l’article 23.2 de la Constitució, que recull el dret "a exercir els càrrecs i funcions públiques en condicions d’igualtat, sense pertorbacions il·legítimes, amb els requisits assenyalats a les lleis".

Segons el PSC, aquesta "vulneració de drets" es produeix "pel radical trencament de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia que comportaria la declaració formal de la independència de Catalunya". 

A més, el recurs assegura que l’acord de la Mesa incompleix les resolucions del TC perquè pretén aplicar el que preveu la Llei del referèndum i la Llei de transitorietat jurídica, totes dues suspeses cautelarment.

next