El Consell aprova el nou decret de reconeixement de dependència

La nova norma agilitza procediments i afavoreix drets en aspectes com la promoció de l'autonomia personal
/ València
19 maig 2017 01:00h

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres, dia 19 de maig, el nou decret pel qual s'estableix el procediment per a reconéixer el grau de dependència a les persones i l'accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques. Aquest text, segons informa la Generalitat, permetrà ampliar la xarxa pública de valoracions i afavorir la promoció de l'autonomia personal amb mesures com la que permet la compatibilitat entre serveis.

Aquest text és pioner a l'estat espanyol i unifica la normativa autonòmica que existia sobre dependència, regulant així la xarxa pública de valoracions que, a més dels serveis generals municipals, inclou altres punts, com les residències públiques, els hospitals de mitja i llarga estada, les unitats de salut mental i les presons. 

Tal com recull el decret, les valoracions podrà realitzar-les el personal amb titulació social o sanitària que compte amb l'acreditació necessària per a fer-ho, la qual cosa, segons les fonts esmentades, "permetrà passar de 17 a més de 400 professionals només en l'àmbit dels serveis municipals". 

Una altra de les novetats que inclou el decret és la regulació del règim d'incompatibilitats entre serveis, de manera que les persones en situació de dependència podran demanar-ne un màxim de dos. Amb aquesta compatibilitat de serveis, els xiquets que tinguen assignada una prestació de cuidador en l'àmbit familiar, també podran sol·licitar tenir accés a prestacions per a cobrir les teràpies d'estimulació o desenvolupament cognitiu.

El decret afavoreix drets en aspectes com la promoció de l'autonomia personal en permetre la compatibilitat entre serveis. / EP

Respecte als terminis, el decret inclou procediments independents per a les resolucions de grau i del Programa Individual d'Atenció (PIA). Aquestes fins ara es dictaminaven en una mateixa resolució, la qual cosa provocava retards en els terminis per a resoldre expedients, ja que fins que no estiguera aprovada i notificada la proposta del PIA no es podia continuar amb el procés. 

Així mateix, el decret regula per primera vegada el procediment de revisió del grau de dependència i els trasllats entre comunitats autònomes, que fins ara no s'havien contemplat en cap normativa. 

La prestació vinculada de garantia s'oferirà en els casos en els quals no es dispose de plaça pública adequada al grau de dependència del sol·licitant en un radi de 20 quilòmetres del seu domicili

Com a novetats en l'oferta de serveis i prestacions, es contempla la prestació vinculada de garantia. Aquesta s'oferirà en els casos en els quals no es dispose de plaça pública adequada al grau de dependència del sol·licitant en un radi de 20 quilòmetres del seu domicili. En substitució de la plaça pública, s'oferirà la possibilitat de percebre una prestació econòmica vinculada al servei residencial. A més, s'inclou l'atenció residencial com a servei per a les persones amb diversitat funcional amb grau I reconegut, que fins ara estava exclòs del catàleg de serveis per a la dependència moderada. 

El nou decret inclou una modificació en la prestació econòmica d'assistència personal, ja que s'amplia la seua sol·licitud també per a aquelles persones que no estudien o treballen, requisit que fins ara era necessari.

La persona cuidadora de proximitat podrà ser familiar fins a quart grau del sol·licitant o persona propera

Respecte a la prestació econòmica per a cures en l'entorn familiar, el decret també arreplega algunes modificacions. Així, per exemple, la persona cuidadora de proximitat podrà ser familiar fins a quart grau del sol·licitant o persona propera. En aquest últim cas haurà de constar l'informe social que ho acredite.

A més, desapareix la incompatibilitat de treballar per a poder ser cuidador o cuidadora, sempre que no s'atenga més de dues persones en situació de dependència. Així mateix, es regula la figura de persona cuidadora no familiar, que haurà de tenir un contracte laboral.

next