Preu de l’aigua al municipi d’Albalat dels Sorells

1 desembre 2016 01:00h
ALBALAT PAGARÀ L’AIGUA EN 2017 A UNS 0,4290 € EL M3

Davant les notícies aparegudes en mitjans de comunicació referent al preu de l’aigua al municipi d’Albalat dels Sorells i després de  diverses reunions de l’equip de govern amb representants d’Omnium Iberico S.A. i l’entitat supramunicipal EMSHI, l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells emet el següent comunicat:

El preu per m3 que es pagarà l’any 2017 serà aproximadament 0,4290.

El municipi d’Albalat dels Sorells consumeix aproximadament uns 289.000 m3 d’aigua anualment. D’eixos 289.000 m3, només 3.000 es compren a l’EMSHI, la resta s’extreuen de pou a la planta d’osmosi.

El cost aproximat d’extraure l’aigua de la planta d’osmosi i fer el seu tractament és aproximadament d’uns 80.000 €, al qual cal sumar els 44.000 € que s’ha de pagar a l’EMSHI per la quota fixa i el consum dels 3.000 m3. Tot això suma 124.000 € que és el que costa tota l’aigua que es consumeix a Albalat dels Sorells. Per tant si dividim els 124.000 € entre els 289.000 m3 ens dóna que a Albalat el m3 d’aigua es paga a 0,429065744. Xifra que està dins del rang normal dels demés pobles afectats. Recordem que el rang està entre els 0,27€ que paguen a Albuixech i 0,87€  que paguen a Alfafar.

L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, EMSHI, ve aplicant des de 2015 una tarifa que s’anomena “binòmica” que es calcula tant a partir del consum d’aigua com pel nombre d’habitants dels municipis.  La implantació d’aquest tipus de càlcul s’ha fet conforme al que es va aprovar en l’assemblea de l’entitat el 5 de novembre de 2014, en la qual es va decidir la tarifa per l’exercici 2015 així com l’estructura de la tarifa per 2016 i 2017.

L’aplicació de la tarifa es va establir de la següent forma:
 
Tarifa abastiment EMSHI exercici 2015
Quota fixa 0,192896 € x habitant i x mes.
Quota variable 0,330197 € m3
Cànon Confederació Hidrogràfica del Xúquer 0 € m3
 
Tarifa abastiment EMSHI exercici 2016
Quota fixa 0,539311 € x habitant i x mes.
Quota variable 0,250552 € m3
Cànon Confederació Hidrogràfica del Xúquer 0 € m3
 
Tarifa estimada abastiment EMSHI exercici 2017
Quota fixa 0,885726 € x habitant i x mes.
Quota variable 0,170907 € m3
Cànon Confederació Hidrogràfica del Xúquer 0 € m3
 
Respecte de la informació que va aparèixer a un mitjà de comunicació en el qual es deia que la tarifa mitjana per a 2017 seria de 14,69 €, cal matisar que la notícia feia referència només a la tarifa en alta, és a dir, només als 3.000 m3 que Albalat consumeix de l'EMSHI i a la quota fixa que, en este cas, sí que s’incrementa. El càlcul que va fer el periòdic no contempla els 286.000 m3 d’aigua que s’extrauen del pou municipal.

Com es pot apreciar a les taules anteriors, de les tarifes de 2016 a les de 2017 hi ha una pujada significativa en el tram fixe, de 0,539311 € per habitant i mes de 2016 a 0,885726 € per habitant i mes per al 2017. I s’observa una baixada significativa en el preu del m3, 0,250552 € m3 en 2016 i 0,170907 € m3 pel 2017. Això suposa un augment d’uns 20.000 € a l’any i 1,1 € d’increment per mes i abonat.


 
next