Rafal - Comunicat de Xarxa Llibres

2 agost 2016 01:00h
S'informa a les famílies participants en el Programa XarxaLlibres per al curs escolar 2016/2017 que a fi de complir amb l'Ordre de la Conselleria d'Educació 26/2016 publicada en el DOCV de 15 de juny de 2016, el centre intentarà subministrar els materials curriculars a principi del pròxim curs.
 
Volem aprofitar aquest comunicat per recordar que les famílies que desitjaven participar en la XarxaLlibres havien de complir els següents requisits:
 
1. Presentar la sol·licitud dins del termini i en la forma escaient en l'institut.
2. Lliurar un lot complet de llibres. De forma excepcional en aquesta convocatòria, s'entenia que el lot estava complet fins i tot encara que faltara un llibre.
3. Que tots els llibres estigueren en condicions de ser reutilitzats.
4. L'arxiu adjunt mostra la relació dels alumnes que compleixen amb els requisits anteriors i que per tant, seran beneficiaris de la XarxaLlibres per al curs escolar 2016/2017.

Descargas

next