Els pressupostos retallen quasi un 50% la partida per a dependents

Les Plataformes denuncien que l'Estat i la Generalitat els condemnen
1 octubre 2013 01:00h
EFE / València

Els pressupostos retallen la partida per a dependència "un salvatge 46,8%" i, segons recorden, un total de 16.121 cuidadores familiars han deixat de cotitzar a la Seguretat Social, i queden 1.360 cotitzadores.

Per açò afirmen que el Govern "es reafirma en el seu model ideològic: dinamitar el quart pilar de l'Estat del Benestar i fer que la cura de les persones majors i dependents recaiga sobre les dones".

Les plataformes assenyalen que el PP no recolza cap de les seues propostes, com la retirada del Reial decret 20/2012 de 13 de juliol que arreplega "una retallada del 15%" en les prestacions per cures en l'entorn familiar i l'eliminació de les cotitzacions a les cuidadores; i la retirada de l'ordre 21/2012, de 25 d'octubre, per la qual la Generalitat estableix el copagament en dependència fins al 90%.

També reclamen restituir la gratuïtat de la prestació farmacèutica a discapacitats i dependents, la posada al dia en el pagament de les prestacions i la retroactivitat i la resolució dels 15.000 expedients que estan sense resoldre, així com el pagament immediat dels expedients que tenen fallada judicial a favor.


El País Valencià es troba en l'última posició en l'escala de valoració de l'Observatori Estatal de la Dependència per comunitat autònoma, amb un 0,4 sobre 10, i la despesa pública és la quarta per la cua de totes les CCAA, amb 69,10 euros per habitant i any, segons les dades facilitades per les entitats.

"El panorama no pot ser més ombrívol i descoratjador", indiquen les plataformes, que auguren "uns temps molt difícils", no per a poder mantenir l'actual sistema sinó per a incorporar a les vora 22.647 persones dependents a l'accés a les prestacions reconegudes.
 
next