El Consell manté un deute de 39 milions amb els dependents

EUPV demanarà la compareixença de la consellera de Benestar Social perquè explique el grau de compliment dels pagaments a aquest col·lectiu
27 agost 2013 01:00h
RedactaVeu / València

“El Consell està donant l'esquena permanentment a les persones. Mentre que la protecció social hauria de ser una prioritat absoluta per al Consell en uns moments en què la crisi colpeja greument als qui estan en situació de major vulnerabilitat, l'Administració fa tot el contrari: les seues retallades afecten els serveis públics essencials. La despesa en educació, sanitat i serveis socials ha disminuït en 417 milions d'euros en els primers sis mesos de l'any respecte al mateix període de 2012”, ha denunciat la Síndica de EUPV, Marga Sanz.  

La queixa d'ofici remesa pel Síndic de Greuges a la Conselleria de Benestar Social demana que els drets reconeguts als ciutadans siguen una prioritat absoluta en l'Administració, després d'assegurar que els serveis socials del País Valencià són “fràgils, inestables i vulnerables” per les retallades pressupostàries que s'estan produint en les administracions, ha recordat la síndica de la formació d'esquerres.

En concret, “el tracte que reben les persones amb dependències és inhumà”, assegura Sanz qui assenyala que el PP “ha perdut qualsevol tipus de sensibilitat i empatia amb el sofriment de les 11.000 persones que esperen cobrar les ajudes des de 2009”.

“La covardia, la debilitat, la ineficàcia i la submissió d'aquest Consell li porta a abandonar les persones més necessitades, perquè és incapaç de recaptar més d’aquells que més tenen, o de reclamar davant el Govern central una cosa tan elemental com el finançament que ens correspon i el deute històric”, declara la síndica d'esquerres.
EU exigeix l'immediat pagament del deute amb les persones dependents i demanarà explicacions a la consellera Sánchez Zaplana sobre aquesta gravíssima situació, així com sobre els plans del seu departament per a solucionar-la.

next