Els discapacitats obligats a acudir als tribunals per a veure reconeguts els seus drets

UGT-PV denuncia la situació de desemparament del dependents per la "nul·la gestió" de la Llei de la Dependència
23 abril 2013 01:00h
RedactaVeu / País Valencià

Fa uns dies la UGT-PV coneixia la sentència favorable del reconeixement de la retroactivitat de la prestació de cuidadors no professionals d'una de les moltes demandes que el sindicat havia interposat a través dels seus serveis jurídics. La demanda va ser interposada el 2010 per un afiliat al sindicat que no estava conforme amb la resolució del Programa Individual d'Atenció (PIA), ja que es reconeixia la prestació de Cuidador no Professional a partir de la data de la signatura de la resolució, febrer del 2010 i no des de la data de la sol·licitud, maig del 2008.

La sentència acredita i reconeix que quan se'l va valorar com a Gran Dependent, la citada persona ja era beneficiària dels serveis i prestacions contemplats en la Llei de la Dependència, atès que el Grau 3 Nivell 2 estava vigent des de l'1 de gener de 2007. Per açò, condemna la Conselleria de Benestar Social a abonar les prestacions que legalment li hagueren correspost a més dels interessos legals de demora.

Per a la UGT-PV, resulta "lamentable" que les persones beneficiàries de la coneguda com a Llei de Dependència hagen d'exercir els seus drets a través dels tribunals, per la negativa del Govern Valencià pel que fa als seus drets. És més, resulta "dramàtic" que solament aquelles persones que van seguir avant amb els processos davant els jutjats siguen les que han pogut veure'ls reconeguts.

Segons la responsable de la Secretaria de Política Social, Pepa Llorca, "tot açò resulta més terrible quan al mateix temps que coneixíem la sentència a la UGT-PV, es publicava un informe del Tribunal de Comptes on es deia que la Conselleria de Benestar Social havia cobrat 2,1 milions d'euros de l'IMSERSO de dependents ja morts".
 

Per tot açò, la UGT-PV denuncia, de nou, la situació de desemparament de moltes persones dependents per la "dolenta o nul·la gestió" i aplicació de la Llei de la Dependència al País Valencià. Una Llei que va entrar en vigor el 2007 però que després de més de cinc anys, la falta de voluntat política del govern valencià, aguditzat per la crisi econòmica actual, "està portant al desmantellament del sistema d'atenció a les persones dependents en la nostra Comunitat, amb les conseqüències fatals de la pèrdua de drets per a ells i les seues famílies aguditzades pel copagament de serveis plantejat pel govern tant estatal com valencià".
next