Tavernes reforçarà l’atenció als afectats per la llei de la dependència

'La Generalitat Valenciana i l’estat espanyol són responsables de la falta de finançament de la llei de la dependència'
5 març 2013 01:00h
RedactaVeu / Tavernes

La regidora de Benestar Social de Tavernes, Karina Vercher, ha volgut recordar, 'la Generalitat Valenciana i l’estat espanyol són responsables de la falta de finançament de la Llei de la Dependència, que fa que moltes famílies estiguen en una situació límit pels constants retards en el pagament de les ajudes'. Vercher ha manifestat que és immoral que la Generalitat Valenciana tinga diners per a pagar milions d’euros a clubs de futbol i no en tinga per a pagar el que deu als dependents i als seus cuidadors, els quals, a mitjan febrer encara no havien cobrat el mes de desembre.

L’Ajuntament de Tavernes va sol·licitar l’ajuda de la convocatòria, ja que havia acreditat el compliment de les seues obligacions i de la proposta de la concessió i la quantia, que ha sigut de 18.790 euros.

El Servei Municipal d’Atenció a la Dependència està ubicat al centre social del Braç Treballador.

Aquest servei el presta una treballadora social, que ofereix a tots els ciutadans la informació necessària per  garantir-los el compliment de la legislació actual en vigor des de l’any 2007. Aquesta té com a objecte reconéixer el dret a la promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència, entesa com l’estat en què es troben les persones que, per raons de falta o pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, tenen necessitat d’assistència o ajuda per fer les activitats de la vida diària.
 

Poden demanar el reconeixement de situació de dependència les persones majors dependents, els discapacitats moderats, severs o grans dependents i els xiquets menors de tres anys amb problemes. Els beneficiaris del reconeixement de dependència tenen dret a una sèrie de serveis i prestacions segons el grau i nivell d'aquesta:
 
Prestació econòmica al cuidador no professional (excepcionalment)
Prestació econòmica vinculada al servei
Prestació a l’assistent personalServeis de teleassistència, servei d’ajuda a domicili, centres de dia, centres ocupacionals, residències de persones majors dependents o discapacitades, centres d’estimulació precoç, etc.
Des d’aquest servei també s’organitzen els cursos de formació per a cuidadors de persones dependents. Respecte d’açò cal assenyalar que està en projecte la realització d’un curs que s’impartirà a final del mes d’abril, dirigit a  un màxim de 20 persones cuidadores. Seran seleccionades pel criteri de ser beneficiàries d’aquest tipus de prestació.
 
next