Mocions per l'emergència climàtica

27 juny 2019 06:00h

L’Aliança per l'Emergència Climàtica, formada per més de 40 col·lectius (Annex 1), es dirigeix als plenaris dels ajuntaments i grups polítics per instar-los al reconeixement de l'estat d'emergència climàtica en què ens trobem, mitjançant l'adopció d'una moció (Annex 2) i de les mesures que d'ella es deriven.

L'Aliança exigeix el reconeixement que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill, sent prova d'açò els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat de l'IPBES i sobre l'escalfament global d'1,5 ºC de l'IPCC, que alerten d'un rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. El punt de no tornada enfront del canvi climàtic s'aproxima i tanca la finestra d'oportunitat per a prendre les mesures fonamentals requerides. No respondre davant la crisi climàtica, ecològica i civilitzadora suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la vida en la Terra, ateses les complexes interrelacions ecosistèmiques. La situació és de tal gravetat que l'existència de les societats humanes, en veure's críticament danyats els ecosistemes dels quals depenen, queda en dubte.

L'evolució del clima a la Comunitat Valenciana va clarament en el sentit de l'emergència climàtica.

En aqueix sentit s'insta que s'accepte la realitat de la crisi climàtica. Les evidències científiques han de ser reconegudes de manera pública, junt amb la reducció de les emissions com l'única manera de protegir l'existència d'un futur per als municipis i els seus ciutadans. La ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita i els ajuntaments han d'exercir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i vital adaptació a les conseqüències de l'increment de la temperatura global.

  

(Annex 1)

Grups que composen l’Aliança per l’Emergència Climàtica:

 2020 Rebelión por el clima
 Amigos de la Tierra
 Asociación Despierta
 Asociación Ecología y Educación para una Ciudad Sostenible – Transitando
 ATTAC
 BATÏQ
 CGT
 Climate Reality Project
 Confederación Intersindical
 Contra el diluvio
 Cooperativa Lluriga
 Educación Ambiental – EA26
 Ecologistas en Acción
 Ecooo
 Entrepueblos
 Extinction Rebellion Spain
 Foro transiciones
 FRAVM
 Fridays For Future
 Fundación Vida Sostenible
 Greenpeace
 IES Las Américas (Parla)
 InspirAction
 Intersindical Región Murciana
 Intersindical Valenciana
 La Transicionera (Sevilla)
 Madres por el Clima
 Mujeres con Energía
 Observatorio de la sostenibilidad
 Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
 Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista
 Red Ecofeminista
 Red ibérica de Ecoaldeas
 Revo Prosperidad Sostenible
 SEO Birdlife
 Sustenta
 Teachers For Future Spain / Profes por el Futuro
 Unión Sindical Obrera (USO)
 València Saludable
 WWF España
 350BCN

 

(Annex 2)

EL PLENARI DE L'AJUNTAMENT DE ...................

DECLARA L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

L'Ajuntament de ................... reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill. Prova d'açò són els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat de l'IPBES i sobre l'escalfament global d'1,5 ºC de l'IPCC, que alerten del rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També s'està a la vora del punt de no tornada davant del canvi climàtic. No respondre a la crisi ecològica i civilitzadora suposaria la mort de milions de persones i l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la vida en la Terra, ateses les complexes interrelacions ecosistèmiques.

En aqueix sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació. Admetre les evidències científiques així com el camí de reducció de les emissions proposat és l'única forma de protegir l'existència d'un futur per al municipi. La ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita i l'Ajuntament pot exercir un paper clau en la formació, educació i informació sobre el necessari fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l'increment de la temperatura global.

Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d'efecte hivernacle necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni al més prompte possible, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per limitar l'augment de les temperatures globals a 1,5 ºC. Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos disponibles dels Ajuntaments per a afrontar la crisi climàtica amb els problemes associats que comporta.

La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari per frenar l'emergència. Davant aquesta emergència, l'Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de transformació social i assegurar la plena consecució dels següents objectius generals. Per tant,

L'AJUNTAMENT DE ................... ES COMPROMET A:

1. Establir els compromisos polítics, normatives i recursos necessaris per garantir reduccions de gasos d'efecte hivernacle del 50% en les emissions de CO2 respecte a les preindustrials abans del 2030 i arribar al balanç net zero no més tard de 2040, i si pot ser abans de 2035, així com detenir la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes com a única resposta possible per evitar un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.

2. Abandonar els combustibles fòssils i apostar per una energia 100% renovable de manera urgent i prioritària. Per a açò els governs municipals han d'analitzar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris; entre uns altres frenar noves infraestructures fòssils, aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovables i una mobilitat sostenible el més prompte possible, crear espais per als vianants, fomentar la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, reduir la demanda d'energia fins a consums sostenibles, promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables, crear espais educatius i la informació a la població sobre l'emergència climàtica, aconseguir una política de residu 0 evitar els bancs amb els quals treballa el municipi que financen projectes basats en combustibles fòssils. Donar suport a la gestió dels béns comunals enfocada a la recuperació de la terra fèrtil i el fre de l'erosió. Recuperar dels aqüífers, recuperar les pastures a través de la gestió intel·ligent del territori, determinar suports i beneficis fiscals per a l'Espanya buidada que desenvolupa funcions claus de mitigació del canvi climàtic i abordar projectes de regeneració rural, ecològica i humana.

3. És necessari avançar, entre d'altres, a una economia local i de proximitat que impulse la sobirania alimentària, silvicultura, agricultura i ramaderia ecològica i de proximitat. Cal aconseguir al més prompte possible el ple subministrament agroecològic en els serveis de restauració municipals i estendre'ls a la resta de la població.

4. Iniciar la necessària adaptació dels municipis a la crisi climàtica, amb les conseqüències de l'increment de la temperatura global, les ones de calor, la irregularitat de les precipitacions, l'augment del nivell del mar i altres manifestacions que ja s'estan manifestant.

5. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s'apliquen. Cal establir un mecanisme de presa de decisions ciutadà de caràcter vinculant amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades. Per a açò serà necessari establir indicadors i objectius verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquest mecanisme integre especialment la visió de gènere i d'altres col·lectius vulnerables.

next