La Generalitat va tancar el 2018 amb un saldo de tresoreria de 296 milions

La principal despesa de l'administració va ser en personal i va arribar als 5.701 milions d'euros
9 abril 2019 10:45h
Les dades de tresoreria a data del 28 de febrer ascendeixen a 143,57 milions.

VALÈNCIA. La Generalitat va tancar l'exercici 2018 amb un saldo final de tresoreria de 296,2 milions d'euros, segons consta en la resolució de la Conselleria d'Hisenda que publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) sobre la situació de tresoreria a 31 de desembre passat.

Els cobraments van ascendir a 34.226 milions d'euros i els pagaments, a 34.697 milions, la qual cosa llança un flux net de tresoreria de l'exercici de -471,14 milions. El saldo inicial de tresoreria era de 767,34 milions.

Quant a la despesa per capítols, la major part va ser destinada a personal (5.701 milions), seguit dels passius financers (5.147 milions), les transferències corrents (4.447 milions) i compra de béns corrents i despeses de funcionament (3.367 milions).

Respecte als cobraments, la major part d'ingressos es van produir per impostos indirectes (6.937 milions), passius financers (6.339 milions) i imposts directes (4.498 milions).

El DOGV també publica les dades de tresoreria actualitzades a 28 de febrer, que reflecteixen un saldo final de 143,57 milions.

next